BOWENOVA TECHNIKA - JEMNÝ DOTYK

Bowenova technika je veľmi šetrná, celkom neinvazívna nediagnostická metóda, patrí medzi holistické metódy. Môžeme ju popísať,ako veľmi jemnú a šetrnú manipuláciu mäkkých tkanív(svaly, šľachy).Skladá sa z jednotlivých pohybov cez presne určené body. Presný mechanizmus pôsobenia však nie je známy. Táto technika pôsobí na úrovni fyzikálnej, chemickej i psychickej( emocionálnej). Špecifické body, na ktoré pôsobíme, sú križovatkou krvných a lymfatických ciev s nervovými vláknami a meridiánmi. Jemný tlak a šetrná manipulácia pomáha stimulovať krv, lymfu a nervové zakončenia ku stimulácii nervových dráh. Zlepšuje sa prekrvenie, lymfatický systém, uvoľňujú sa energetické bloky a je obnovený prirodzený tok energie (KI).
Sval reaguje na tieto impulzy relaxáciou, často dochádza k prerušeniu špirály bolesti. Upravením(vybalancovaním),“vnútorného prostredia“ môže telo uplatniť svoje vlastné hojivé procesy.

Ďalšie vysvetlenie pôsobenia techniky jemný dotyk je prepojenie jednotlivých častí tela s mozgom dráždením špecifických receptorov. Tieto minimálne podnety môžu pomôcť k znovuobnoveniu integrity centrálnej nervovej sústavy s periférnou oblasťou.

V prvom rade si musíme uvedomiť, že Bowenova technika nie je náhradou za klasickú medicínu. Poskytuje klientovi dar a záleží len na jeho tele, či tento dar príjme. Telo má úžasné hojivé a regeneračné schopnosti a my mu len môžeme pomôcť túto možnosť využiť.

Táto technika sa môže vykonávať cez ľahký odev.

Poučenie klienta:
  • počas nasledujúcich 4 dní by klient nemal absolvovať žiadnu inú masérsku techniku
  • nemal by sedieť nepretržite viac ako 30 minút,medzi týmito intervalmi by sa mal ľahko poprechádzať
  • nemal by sa sprchovať, alebo kúpať v horúcej vode (teplá nevadí)
  • mal by dodržiavať pitný režim – minimálne 2 l vody
Pozrite si cenník služieb.