EVA @ EVH EFEKTIVE VERTICAL ANALYSIS OF HUMAN @ EFECTIVE VERTICAL COMPLEX HEALING OF HUMAN

Metódu EVA @ EVH vyvinulo duchovné centrum K – B 2011 (Oldřich Peterek a Dagmar Bradavková). Vychádza z poznatkov rôznych terapií, napr. kineziológie, rodinných systémov, mentálnych programovaní, práce s kyvadlom, energiou a ďalších. Metóda bola dotvorená po prijatí chanelingu – nového druhu energií, prispôsobeného vyšším vibráciám. Vyššie vibrácie robia túto metódu efektívnejšou a pomáhajú tak liečiť človeka na všetkých jeho úrovniach.

Viac o tejto terapii sa dozviete na webovej stránke www.alternativaprozivot.cz.

V čom spočíva liečebná technika EVA @ EVH, ak sa nám niečo v našom živote nedarí?

Príčiny môžu byť rôzne:
  • negatívny vzor od rodičov (matky, otca a ich vzťahu),
  • lineárne prenášanie vzorcov od svojich predkov (z matkinej, či otcovej strany),
  • pocity viny (keď sme niekomu neodpustili, alebo nám nebolo odpustené, pocit viny voči sebe, témy minulých životov),
  • prekážky, ktoré sme si vytvorili voči sebe,
  • bloky voči spoločnosti,
  • odvádzanie privtelených duší a pod.
Pri terapii sú využívané rôzne afirmácie, ktoré pomáhajú zbaviť sa daného problému. Využívané sú tiež vysoko vibračné energie, ktoré pomáhajú liečebnému systému.

Predstavenie energetického systému

Kritovo-Budhov pohár
Duchovné centrum K-B 2011
Oldřich Peterek – Dagmar Bradavková

Tento ucelený energetický systém bol vyvinutý na urýchlenie duchovného rastu človeka a na skvalitnenie jeho života. Tento nový energetický systém je síce veľmi rozsiahly, ale dostupný pre každého, kto je otvorený pre prácu na svojom rozvoji, liečení seba aj druhých. Energetický systém Kristovo-Budhov pohár je súhrnom 7 základných, 9 rozširujúcich a 16 doplnkových energií. Pre svoju rozsiahlosť a prepojenosť je odovzdanie kľúča niektorých energií podmienené kľúčom k prístupu k iným energiám. Týka sa to najmä majstrovských kľúčov. Energie na seba navzájom nadväzujú, aby bol človek pripravený prijať vyššie vibrácie. Jednotlivé energie liečia a odstraňujú rôzne ochorenia, problémy a bloky.

Pozrite si cenník služieb.