AURA-SOMA® Colour-Care® System

iOS2
Aura znamená svetlo. Soma znamená telo. Aura-Soma® je nástroj budovania svetelných tiel. Nie je žiaden rozdiel medzi svetlom a vedomím. Môžeme teda povedať, že tento farebný systém nám pomáha stať sa trošku viacej vedomými, než sme boli doteraz.

Aura-Soma sa často označuje za "terapiu alebo cestu duše".

Ak sa rozhodnete preveziať zodpovednosť za svoju situáciu do vlastných rúk - za svoje zdravie, pocit pohody, svoje vzťahy, financie, dokonca aj za svoje pocity a myšlienky - potom vám Aura-Soma môže pomôcť v týchto oblastiach:

  • Osobná pohoda, zdravie,
  • Zážitok bezpodmienečnej lásky a spojenie sa so spirituálnou stránkou,
  • Mentálna jasnosť, postoje a nálady v spojení so životom, so sebou samými a s druhými,
  • Ako sa vysporiadavate s náročnými vzťahmi a vytvárate milujúce vzťahy s rodinou, priateľmi a kolegami,
  • Istota, sebahodnota, sebaprijatie, ako sa správate v rozličných situáciách, zmysel pre nádej,
  • Finančná situácia, zmysel pre úspech a slobodu, ako si užiť uspokojujúcu kariéru,
  • Schopnosť relaxovať, menej sa trápiť, vysporiadať sa so stresujúcimi situáciami a cítiť sa v pokoji,
  • Schopnosť odvážne čeliť výzvam, robiť pozitívne zmeny vo svojom živote, vytvárať realitu, ktorú chcete, aby bola a byť tým, kým si vybrali, že budete,
  • Uvedomiť si a vyjadriť svoje silné stránky a tvorivé talenty, zapájať svoju intuíciu,
  • Vedomo vytvárať svoj životný štýl, spôsob, akým sa o seba staráte, cítite naplnenie, zabávate sa a cítite sa v živote príjemne.
Farebný systém Aura-Soma pomáha ľuďom rozlíšiť, prečo sa niektoré z týchto prínosov v ich živote nenachádzajú a pomáha im vytvoriť energetické prostredie, ktoré umožňuje, aby sa tieto prínosy objavili.

Byť šťastný, zdravý a žiť s pocitom pohody znamená byť v súlade so sebou samým, so svojou pravdou a podstatou. Aura-Soma vychádza z teórie o čakrách, poznania anatómie jemnohmotných tiel. Naše bioenergetické pole – auru vytvára sedem hlavných farebných energetických špirál alebo čakier. Tieto čakry príjmajú, spracovávajú, transformujú a vysielajú energiu. Farby čakier sú kľúčom práce so systémom Aura-Soma. Jedným z cieľov je dostať tieto energie do rovnováhy a tiež revitalizovať a ozdraviť sa, obnoviť rovnováhu na všetkých úrovniach (duševnej, mentálnej, emocionálnej a fyzickej).

Aura-soma produkty využívajú silu troch kráľovstiev: rastlín, kryštálov a farby a svetla. Sú vyrábané s láskou a zámerom - v prospech vyššieho dobra ľudí, ktorí s nimi prichádzajú do styku.

AURA-SOMA® ako to funguje

gears
Prostredníctvom výberu štyroch farebných kombinácií zo setu viac než sto nádherných dvojfarebných flakónov sa môžeme vydať na cestu seba-spoznávania prostredníctvom farieb.

Porozmýšľajte nad tým – možno vás priťahujú žlté odtiene západu slnka, váš priateľ možno preferuje osviežujúce odtiene zelenej. Takéto voľby farieb odrážajú to, aké sú naše dary, výzvy a povahy celkom jedinečné.

„Ste farbami, ktoré si vyberáte, ony najlepšie vystihujú vaše potreby“... vravievala Vicky Wall, zakladateľka tohoto systému.

V minulosti sa ľudia spoliehali na druhých, že im povedia, čo majú robiť a čo potrebujú. Aura-Soma systém umožňuje každému robiť takéto rozhodnutia samostatne a sám za seba.

Pre väčšinu ľudí býva prvým krokom práce s farebným systémom Aura-Soma Colour-Care® absolvovanie konzultácie s vyškoleným praktikantom prípadne konzultantom.

Stránky výrobcu preložené do slovenského jazyka nájdete na adrese www.aura-soma.sk